kde nás tiež nájdete
ki info e-mailom
kalendár aktivít
Júl
2018
P U S Š P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
darujte nám online
ĎAKUJEME
Cieľom podprojektu je monitorovať dodržiavanie a rešpektovanie princípov právneho štátu, demokracie, ľudských práv a slobody na Slovensku a v spolupráci s inými mimovládnymi organizáciami prostredníctvom médií upozorňovať na pokusy obmedzovať demokraciu, právny štát a občianske slobody (napr. novelizáciami zákonov, ktoré idú proti vyššie uvedeným princípom) a dostupnými legislatívnymi prostriedkami (napr. pripomienkové konanie) zabrániť takýmto zmenám.

Cieľom podprojektu bude tiež monitorovať slovenskú zahraničnú politiku a v spolupráci s inými mimovládnymi organizáciami prostredníctvom médií upozorňovať na prípady, keď zameranie slovenskej zahraničnej politiky sa bude odchyľovať od princípov podpory demokracie, právneho štátu, ľudských práv a občianskych slobôd a snažiť sa o zmenu takéhoto smerovania.

Aktivity sú realizované v rámci projektu Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.DONORI:Viac o blokovom grante pre MVO nájdete na eea.osf.sk