kde nás tiež nájdete
ki info e-mailom
kalendár aktivít
Júl
2018
P U S Š P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
darujte nám online
ĎAKUJEME
Zmyslom existencie Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) je artikulácia, šírenie a obhajoba konzervatívnych postojov a hodnôt v slovenskej spoločnosti, a to predovšetkým vo verejnom živote.

Cieľom inštitútu je v čo najväčšej miere napomôcť vytvoreniu takej atmosféry v spoločnosti, ktorá bude voči konzervatívnym postojom vnímavá a bude ich široko akceptovať. KI chce prispieť k vytváraniu konzervatívnej komunity a kultivovaniu konzervatívnych názorov

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika je nezisková mimovládna organizácia - konzervatívne orientovaný think-tank.

Na rozdiel od niektorých iných think-tankov nie sú aktivity KI orientované iba na jednu oblasť verejného života alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít KI je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny pohľad na spoločnosť a liberálny prístup k ekonomike.TEMPLETON FREEDOM AWARDS:


Templeton Freedom Awards2007 Templeton Freedom Awards: Čestné uznanie pre Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V konkurencii vyše 200 think-tankov z 53 krajín sveta získal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Čestné uznanie v rámci Templeton Freedom Awards, ktoré každoročne udeľuje Atlas Economic Research Foundation v americkom Arlingtone.

2009 Templeton Freedom Awards: Cena pre Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v kategórii Etika a hodnoty

Spomedzi viac ako 130 uchádzačov zo 47 krajín z rôznych končín sveta vybrali nezávislí hodnotitelia 16 víťazov v 8 kategóriách. Jedným z ocenených je i Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, ktorý získal cenu udeľovanú etablovaným inštitútom v kategórii Etika a hodnoty. Ocenenie patrí KI za realizáciu cyklu ekonomických prednášok Conservative Economic Quarterly Lecture Series (CEQLS).

AtlasViac o výsledkoch Templeton Freedom Award za jednotlivé roky nájdete na stránkach Atlas Economic Research Foundation tu.ÄŽALŠIE INFORMíCIE O KI:


ÄŽalšie informácie o aktivitách KI nájdete tu.

Kto sme? Kliknite tu!

ÄŽalšie informácie o ľuďoch KI nájdete tu.