kde nás tiež nájdete
ki info e-mailom
kalendár aktivít
Apríl
2018
P U S Š P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
darujte nám online
ĎAKUJEME
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) dňa 9. decembra 2009 na tlačovej konferencii prezentoval výsledky prieskumu verejnej mienky zameraného na názory občanov na zahraničnú politiku Slovenskej republiky a podporu demokratizácie vo svete.

V rámci prieskumu sme zisťovali, aké by mali byť postoje slovenskej vlády voči nedemokratickým krajinám porušujúcim ľudské práva, občianske slobody a zásady právneho štátu a do akej miery by slovenská vláda mala podporovať demokratické sily v týchto krajinách. Výsledky prieskumu prezentoval analytik KI Ivan Kuhn.

Prieskum mapoval v prvom rade záujem občanov o slovenskú zahraničnú politiku. Iba 12,6% respondentov odpovedalo, že zahraničnú politiku SR sledujú pravidelne (takmer rovnako ako pred rokom), 53,8% ju sleduje občas (o 3,4 percentuálnych bodov menej ako pred rokom) a 33,4% nesleduje zahraničnú politiku SR vôbec (o 3,5 percentuálnych bodov viac ako pred rokom). Nízky záujem o zahraničnú politiku prejavili mladí ľudia. Vo vekovej kategórii od 18 do 24 rokov sleduje zahraničnú politiku pravidelne iba 3,6% občanov a vôbec nesleduje až 54,2%.

Celkovo 27,3% respondentov si myslí, že súčasná vláda v zahraničnej politike uprednostňuje ekonomické záujmy SR pred podporou demokratických síl a dodržiavaním občianskych práv a slobôd v iných krajinách. Naopak 14,8% respondentov sa vyjadrilo, že súčasná slovenská vláda uprednostňuje podporu demokratických síl pred ekonomickými záujmami SR. Podľa 35% respondentov sa súčasná slovenská vláda snaží o vyvážený prístup.

68,8% slovenských občanov súhlasí (súčet odpovedí úplne súhlasí a skôr súhlasí) s tým, že každá slovenská vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách politickými prostriedkami (napr. hlasovaním v OSN alebo EÚ, prijímaním predstaviteľov demokratickej opozície z nedemokratických krajín na najvyššej úrovni, a pod.). S tým, že každá slovenská vláda by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách finančnými a materiálnymi prostriedkami (napr. poskytovaním finančnej podpory slovenským MVO, ktoré sa venujú posilňovaniu demokratických hnutí a občianskej spoločnosti v nedemokratických a transformujúcich sa krajinách), však súhlasí už iba 39,7% respondentov, kým 44,7% je proti.

Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil v rámci projektu Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti. Prieskum uskutočnila agentúra FOCUS v období od 4.11. do 10.11. 2009 na vzorke 1045 respondentov starších ako 18 rokov. Išlo už o tretí prieskum zameraný na danú problematiku v priebehu posledných dvoch rokov.

Ivan Kuhn
analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 9. decembra 2009VíSTUPY:


Prezentácia k prieskumu vo formáte .PPT na stiahnutie tu alebo náhľad v pravom prezentačnom okne.

Videozáznam tlačovej konferencie tu alebo náhľad v pravom prezentačnom okne.MEDIíLNE VíSTUPY:


9. december 2009

webnoviny.sk/SITA: Prieskum o zahraničnej politike SR (+video)

Aktuálne.sk: Väčšinu Slovákov Ficove návštevy diktátorov netrápia

10. december 2009

SME: Totality v zahraničí nás netrápia, zaváži biznisSÚVISIACE INFORMíCIE:


4. december 2007

KI: Názory občanov na slovenskú zahraničnú politiku - výsledky prieskumu 2007

4. január 2008

Konzervatívne listy: Ivan Kuhn: Podpora demokracie a slobôd v zahraničí – aká je mienka občanov?

9. december 2008

KI: Názory občanov na podporu demokracie a občianskych slobôd v zahraničí - výsledky prieskumu 2008

25. december 2008

Konzervatívne listy: Ivan Kuhn: Ľudské práva? íno, ale iba ak nás to nič nestojí

5. november 2009

Konzervatívne listy: Ivan Kuhn: Ľudské práva v zahraničnej politike Európskej únieDONORI:


Prezentovaný prieskum vznikol v rámci projektu
Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Viac o blokovom grante pre MVO nájdete na eea.osf.sk