kde nás tiež nájdete
ki info e-mailom
kalendár aktivít
Jún
2018
P U S Š P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
darujte nám online
ĎAKUJEME
V stredu 16. decembra 2009 pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky prezident Vietnamskej socialistickej republiky Nguyen Minh Triet. Podľa informácií uverejnených na webstránke Úradu vlády SR bude predseda vlády SR Robert Fico s vietnamským hosťom „hovoriť o slovensko-vietnamských vzťahoch, možnostiach rozvoja ďalšej spolupráce medzi oboma krajinami a aktuálnych otázkach európskej politiky a medzinárodného diania“.

Podľa tlačového vyhlásenia Kancelárie prezidenta SR „Vietnam predstavuje pre SR v regióne ízie významného hospodárskeho partnera. K pozitívnym pozostatkom minulého obdobia patrí veľké množstvo občanov Vietnamu, ktorí v období Československa získali u nás vzdelanie alebo inú kvalifikáciu a ktorí sa dnes nachádzajú na významných pozíciách v štátnej správe a v podnikateľskom sektore.“

Skupina občanov z mimovládnych organizácií v tejto súvislosti zaslala trom najvyšším ústavným činiteľom otvorený list v ktorom ich vyzvala, aby pri príležitosti oficiálnych rokovaní otvorili aj tému porušovania ľudských práv vo Vietname. Odvolávajú sa pritom na Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2009 o situácii v Laose a vo Vietname.

Tento dokument bol prijatý „so zreteľom na prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom a na dialóg o ľudských právach medzi EÚ a vietnamskou vládou, ktorý sa koná dvakrát ročne“.

Vzhľadom na to, že všetci traja najvyšší ústavní činitelia aktívne podporovali prijatie Lisabonskej zmluvy, ktorá okrem iného dáva Európskej únii väčšie kompetencie v oblasti zahraničnej politiky, vrátane vytvorenia postu vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku s cieľom koordinovať zahraničnú politiku členských štátov Európskej únie, očakávame, že prezident SR, predseda vlády SR a predseda Národnej rady SR naplnia politické vyhlásenia smerujúce k podpore Lisabonskej zmluvy aj konkrétnym obsahom.

Preto vyzývame prezidenta SR, predsedu vlády SR a predsedu Národnej rady SR, aby pri rokovaniach s prezidentom Vietnamskej socialistickej republiky Nguyen Minh Trietom ako aj pri všetkých ďalších rokovaniach s predstaviteľmi tejto krajiny upozornili druhú stranu na porušovanie ľudských práv vo Vietname a na potrebu zlepšenia situácie v tejto oblasti tak, ako o tom hovorí Uznesenie Európskeho parlamentu.

Ako občania krajiny, ktorá sa pred dvadsiatimi rokmi zbavila komunistickej diktatúry, ktorá systematicky porušovala ľudské práva očakávame od vlády demokratickej Slovenskej republiky že ako základný predpoklad pre ďalšie rozvíjanie slovensko-vietnamských vzťahov bude od vlády Vietnamskej socialistickej republiky požadovať ukončenie systematického porušovania ľudských práv vo Vietname.

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Ondrej Dostál, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Peter Weisenbacher, Amnesty International Slovensko
Gabriela Šuvadová, Človek v ohrození
Juraj Rizman, environmentalista
Marcel Zajac, občiansky aktivista
Marek Tatarko, občiansky aktivista

V Bratislave 16. decembra 2009MEDIíLNE VíSTUPY:


17. december 2009

blog.sme.sk: Ivan Kuhn: čŽalší červený pokémon na návšteve Slovenska

webnoviny.sk/SITA: Gašparovič s prezidentom VSR aj o ľudských právach (+ video)

.týždeňIvan Kuhn: Náš zisk a neslobodný Vietnam (video)

SME: Pri rozhovoroch s vietnamským prezidentom šli ľudské práva do úzadia

hnonline.sk/SITA: KDH: Slovenskí politici by sa mali zastať vietnamských aktivistovDONORI:


Aktivita bola realizovaná i vďaka projektu
Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Viac o blokovom grante pre MVO nájdete na
eea.osf.sk