kde nás tiež nájdete
ki info e-mailom
kalendár aktivít
Júl
2018
P U S Š P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
darujte nám online
ĎAKUJEME
Príklady z histórie ukazujú, že žiadna krajina, ktorá chce efektívne a v súlade s nenásilnämi nástrojmi zahraničnej politiky presadzovať svoje záujmy, nemôže konať v inom ako jasne vymedzenom hodnotovom rámci. Strata tohto rámca predznamenáva zánik alebo oslabenie vplyvu tej-ktorej krajiny na zahraničnopolitickú scénu.

História potvrdila, že konzervatívne hodnoty a prístupy k oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) sú najefektívnejšie; ich účinok je dlhodobä. Súčasnä legislatívny rámec neposkytuje väsostne hodnotové kritériá pre vyhodnotenie primeranosti priamych foriem ODA a miery, v akej zodpovedajú prípadnému étosu programového vyhlásenia vlády.

Tvorba hodnotoväch kritérií ODA vychádza z oddeleného posudzovania situácie prijímajúcej krajiny a situácie adresáta.

Nielen súčasná legislatíva, ale ani programy najvplyvnejších politickäch strán nezakotvujú snahu presadzovať nepriame formy ODA: znižovanie dotácií, ciel, poplatkov a administratívnych bariér.

Najvypuklejším príkladom deformácie trhu je Spoločná poľnohospodárska politika EÚ. Je brzdou obchodu s krajinami tretieho sveta, ktoräch ekonomickä rozvoj je závislä najmä na väkonnosti agrosektora. Jej zakonzervovanie a presadzovanie je eticky neprípustné. Je nutné preto presadzovať jej úplné a čo najrächlejšie zrušenie.

Riešenia musia ponúkať nielen zákonodarcovia, ale aj diplomacia. Diplomacia, ktorá nebude mať silnä politickä mandát na presadzovanie takächto riešení, zostane bezzubá.VíSTUPY:


Štúdia Svetozára Gavoru Problematické miesta legislatívneho rámca pre poskytovanie hodnotovo orientovanej oficiálnej rozvojovej pomoci vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo náhľad v pravom prezentačnom okne.DONORI:


Štúdia vznikla v rámci projektu
Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
ktorä je spolufinancovanä z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Viac o blokovom grante pre MVO nájdete na eea.osf.sk